Польський алфавіт: транскрипція, писані букви, як читається

Польський алфавіт є основою для вивчення однієї з найунікальніших та найкрасивіших слов’янських мов. Він включає не лише літери, знайомі нам за латинським алфавітом, а й ряд специфічних символів, які надають польській мові її неповторний характер.

У цій статті ми докладно розглянемо польський алфавіт із транскрипцією кожної літери, щоб полегшити процес вивчення. Також ми надамо інформацію про друковані та писані форми букв, що необхідно для повного розуміння правил правопису.

Крім того, для українців буде корисний розділ, де польський алфавіт представлений з перекладом на українську, що дозволить краще зрозуміти та запам’ятати особливості кожної літери. І, звичайно ж, ми приділимо увагу правильній вимові польських літер, щоб читачі могли не лише писати, а й говорити польською мовою правильно та впевнено.

Особливості польського алфавіту

 1. Базується на латинському алфавіті: Польський алфавіт заснований на латинському, але містить низку нетипових додаткових символів та знаків. Тобто українська мова складається з кирилиці, польська використовує для позначення літер – латиницю.
 2. Додаткові літери: Містить унікальні літери, які відсутні в алфавіті інших слов’янських мов. До них відносяться: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.
 3. Діакритичні знаки: Багато літер у польському алфавіті використовують діакритичні знаки, такі як креска (´), крапка (˙) та огонек (˛), які змінюють вимову основної літери.
 4. Вимова: Особливості вимови у польській мові тісно пов’язані з алфавітом, і знання алфавіту є критично важливим для правильної вимови слів. Загалом літери та слова у польській мові вимовляються так, як вони пишуться.
 5. Багато шиплячих: Польську мову часто називають “językiem szumiącym” або “мовою шипіння” через велику кількість шиплячих звуків. Це позначення виникло через характерне звучання багатьох слів польської мови, в яких переважають приголосні звуки, особливо шиплячі, такі як “sz”, “cz”, “ż” (rz), “ś”, “ź”. Ці звуки створюють особливу характерність та ритм польської мови.

У польському алфавіті 32 літери. З них:

 • Голосні: У польській мові 9 голосних: a, e, i, o, u, y, ą, e, ó.
 • Згодні: Інші літери алфавіту (23 літери) є приголосними.

Крім того, літери q, v і x використовуються в деяких запозичених словах іноземного походження. Найчастіше q, v і x можна зустріти у словах чи іменах не польського походження. Наприклад, ім’я Vincent. Це ім’я французького чи англійського походження, і воно використовує букву “v”, яка не є традиційною для польського алфавіту, але зустрічається у запозичених словах. З цих причин літери q, v і x іноді включають до польського алфавіту, і в такому випадку він складається з 35 літер.

Ці особливості роблять польську мову унікальною та цікавою для вивчення, а також важливі для розуміння її фонетичних та орфографічних правил.

Польський алфавіт з українською транскрипцією

Літера польського алфавіту Український звук Пояснення Приклад слова
A а Anka
Ą он носовий а Sąsiedzi
B б Basia
C ц Cukier
Ć чь мякше ніж ‘ч’ Ćma
D д Dom
E е Elektryczny
Ę ен носовий е Węgiel
F ф Film
G г Głowa
H х як українське ‘г’ Hotel
I і Igła
J й Jajko
K к Kot
L л Lampa
Ł у як м’яке ‘л’ Ławka
M м Mama
N н Noga
Ń нь мяке ‘н’ Koń
O о Oko
Ó у довге ‘о’ Mózg
P п Pies
R р Rower
S с Sól
Ś шь мякше ніж ‘ш’ Świat
T т Tata
U у Ucho
W в Woda
Y и як ‘и’ Typowy
Z з Zamek
Ź жь мякше ніж ‘ж’ Źrebię
Ż ж тверде ‘ж’ Żaba

Пояснення польського алфавіту

 • Знак «наголосу» над приголосною означає м’якість літери: ć, ń, ś, ź. Пом’якшене «ń» звучить майже як «нь», та інші звуки змінюються суттєво: ć ~ чь, ś ~ шь, ź ~ жь. Замість діакритичного знака м’якості також для пом’якшення у слові використовують «i»: ci, si, zi.
 • Гачок (хвостик) під голосною літерою означає носову вимову: ą~он, e~еу/ен.
 • ł означає губний звук “у”. Польська літера “ł”, відома як “л з косою рисою”, має унікальну вимову, яка відрізняється від більшості інших слов’янських мов. У сучасній польській мові вона вимовляється як м’який звук, схожий на англійську “w” у слові “water”. Це звучання відрізняється від традиційного слов’янського “л”, яке зазвичай більш глибоке та дзвінке. Наприклад, “Koło” (колесо) – тут “ł” вимовляється як м’який звук, схожий на англійську “w” у слові “water”. Lampa (лампа) – у цьому слові “l” вимовляється як стандартний звук “л”, як у більшості слов’янських мов.
 • ó означає “у” і звучить ідентично, як і польська літера “u” і використовується в словах залежно від правил правопису.

Польський алфавіт має 3 літери Z

Літери “Z”, “Ź” і “Ż” у польській мові позначають різні звуки, і розуміння їх відмінностей важливе для правильної вимови:

 1. Z – Вимовляється як стандартний звук “з”, як у українському слові “зебра”. Це звичайний дзвінкий приголосний звук.
 2. Ź («з» з крескою) – Цей звук м’якший і дзвінкіший, ніж просто “z”. Часто описується як “м’який з” чи “жь”.
 3. Ż («з» з точкою) – Вимовляється як звук “ж”, схожий з українським “ж”, як у слові “жук”. Це дзвінкий шиплячий звук.

Хоча для носіїв української мови різниця між “Ź” та “Ż” може бути не дуже помітною, у польській мові це суттєві відмінності, що впливають на зміст слів.

Диграфи – стійкі буквосполучення у польській мові

Стійкі буквосполучення у польській мові, такі як “dż”, називаються “диграфами”. Диграф – це поєднання двох букв, які разом позначають один звук. У польській мові такі диграфи важливі для правильної вимови та орфографії, оскільки вони репрезентують звуки, які відсутні в інших мовах або не представлені однією літерою. Приклади польських диграфів включають “ch”, “cz”, “dz”, “dź”, “dż”, “rz”, “sz” та інші.

Літера польського алфавіту Український звук Приклад слова
CH х Chleb
CZ ч Czarny
DZ дз Dzban
джь Dźwięk
дж Dżem
RZ ж Rzeka
SZ ш Szafa
SZCZ щ Szczęście

Польський алфавіт писані букви

Освоєння навички написання польських літер від руки має особливе значення, оскільки рукописний варіант деяких літер може суттєво відрізнятися від їхнього друкованого образу. Ця відмінність особливо важлива у контексті польської мови з кількох причин:

 1. Відмінність рукописних літер від друкованих: Деякі літери польського алфавіту в рукописному виконанні можуть виглядати інакше, ніж у друкованій формі. Це може ускладнити читання рукописного тексту для тих, хто звик лише до друкованих літер.
 2. Діакритичні знаки: Важливість правильного проставлення діакритичних знаків у рукописному тексті не можна недооцінювати. Вони можуть змінювати звучання та зміст слів, і їхнє неправильне використання чи опущення може призвести до непорозуміння. Наприклад, dż і dź, з точкою та кріескою зверху, відповідно можуть бути дуже схожими при написанні. Тому треба уважно писати такі букви.
 3. Унікальність літер: Деякі літери, такі як “ł”, мають унікальну рукописну форму, яка не має аналогів в інших алфавітах, і їхнє коректне написання необхідне для правильного спілкування.

Для кращого розуміння, як пишуться букви прописом і як друкуються, демонструє картинка нижче.

Польський алфавіт писаними буквами.

Польський алфавіт писаними буквами.

Друкований и писаний польський алфавіт.

Друкований и писаний польський алфавіт.

Польський алфавіт як читається

Як вимовляються польські літери, найкраще представлені у двох відео нижче.

Ось ще одне відео щодо вимови польського алфавіту.

На відміну від української мови з її мінливим наголосом, у польській мові наголос зазвичай падає на передостанній склад, що стосується приблизно 99,6% слів. Наприклад, у слові “ULICA” наголос знаходиться на передостанньому складі. Однак у деяких випадках, особливо в менш часто вживаних словах, наголос може бути на третьому або четвертому складі з кінця, як у словах “MUZYKA” та “MATEMATYKA”. Це правило наголосу спрощує читання польською, хоча іноді викликає подив у українців через незвичайне звучання деяких слів.

Польський алфавіт для дітей

Цей варіант підійде для вивчення польського алфавіту дітьми.

Польський алфавіт для дітей.

Польський алфавіт для дітей.

Польський алфавіт для дітей – ВІДЕО