Карта побиту: як змінити воєводство у Польщі?

Коли іноземцем оформляється карта побиту, нерідко буває так, що у процесі потрібно перенести справи до іншого воєводства. На перший погляд це може здатись простою процедурою, однак багато хто не розуміє як це правильно робити. 

У нашій статті ми розповімо як правильно перенести свою справу по карті побиту до іншого воєводства.

Зміст:

Карта побиту: коли необхідне перенесення справи?

Переміщення справи може бути викликане зміною місця, яке стало підставою для початкової подачі документів у відповідне управління. Найчастіше така необхідність виникає при переїзді іноземця в інший регіон Польщі, який часто пов’язаний зі зміною місця роботи. У поодиноких випадках це може бути пов’язано зі зміною місця фактичного виконання трудових обов’язків.

Важливо пам’ятати, що документи на карту побиту подаються або за місцем проживання або за місцем, де є підстава для його отримання (у більшості випадків – місце роботи). Деякі управління наполягають, що розглядом заяви має займатися саме управління за місцем проживання заявника. Тому переїзд до іншого воєводства є найчастішою причиною перенесення справи до іншого управління.

Ще одним важливим аспектом, який слід враховувати, є відповідальність іноземця за інформування про будь-які зміни, пов’язані з його картою перебування. Навіть якщо подачею документів займалася інша особа чи організація, і процес перенесення справи ведеться кимось іншим, всі наслідки за недостатнє інформування несе сам іноземець.

До якої карти побиту це не застосовується?

Видачею всіх видів карток побиту займається воєводський офіс. Отже, процес перенесення застосовується до всіх видів карт.

Проте тут йдеться про перенесення справи при зміні воєводства. У деяких великих регіонах може бути кілька офісів воєводства, які займаються питаннями легалізації іноземців.

Перенесення між ними (в межах одного воєводства) здійснюється відповідно до їх власних правил (автоматично або може і не здійснюватись зовсім).

Який термін для повідомлення дружини про перенесення справи?

Повідомлення дружини про перенесення справи піддається впливу певних тимчасових факторів. Відповідно до законодавства, будь-які зміни, не охоплені конкретними вказівками, мають бути негайно доповнені іноземцем у уженд.

Закон не встановлює чітких термінів для цього “негайного” повідомлення та не передбачає санкцій за його порушення.

Однак деякі обставини вимагають своєчасного повідомлення. Наприклад, якщо іноземця не звільнено від цієї процедури, він зобов’язаний повідомити уженд про своє звільнення протягом 15 днів та про нове місце роботи протягом 30 днів з моменту звільнення. І тут природно припустити, що повідомлення про перенесення справи також має бути надіслано у зазначені терміни. Проте слід зазначити, що немає зобов’язання одночасного повідомлення про перенесення справи.

Існують і інші процеси зі своїми власними тимчасовими обмеженнями. Наприклад, отримання нової реєстрації в Польщі має відбутися протягом 30 днів після зміни місця проживання (якщо конкретного іноземця не звільнено від цієї вимоги). Знову ж таки, можливо, але не обов’язково, поєднання цих процесів.

Як відправити запит на перенесення справи?

Процедура дуже проста і зводиться до передачі або надсилання відповідного повідомлення. Однак перед цим можуть виникнути інші процеси, які слід розглянути насамперед.

Все залежить від причин, що призводять до зміни юрисдикції розгляду запиту на карту перебування.

Зміна місця проживання через іншу роботу

Переміщення через зміну робочого місця може стати важливим етапом для іноземця, особливо якщо він має тимчасовий статус перебування. У разі необхідно враховувати як формальні, і практичні аспекти цього процесу.

Один із важливих моментів – терміни повідомлення. У різних країнах можуть діяти різні правила, що визначають період, протягом якого іноземець зобов’язаний повідомити відповідні органи про зміну роботи. Деякі країни можуть передбачати досить короткий термін, що вимагає швидкої реакції з боку працівника.

Крім того, важливо враховувати правові норми та вимоги, що регулюють зміну роботи для різних категорій віз та дозволів на перебування. Наприклад, для осіб, які перебувають за робочою візою, можуть діяти особливі правила, що відрізняються від процедур для осіб, які очікують рішення на запит на дозвіл на проживання.

Також варто врахувати можливі фінансові витрати на зміну статусу чи процедури сповіщення. У деяких випадках може знадобитися оплата за подання заяви або оформлення нових документів.

В цілому процес зміни роботи за наявності тимчасового статусу перебування може бути складним і вимагає уважного планування і дотримання всіх необхідних правил і процедур.

Зміна місця проживання

Обов’язок повідомити уженд про зміну місця проживання покладається на іноземця незалежно від обставин. Навіть при переїзді до іншого воєводства ця вимога залишається актуальною, що означає, що запит на перенесення справи не звільняє іноземця від необхідності сповіщення про зміну місця проживання. Отже, можливо, але не обов’язково об’єднання цих процесів.

Особливо важливо тут те, що інформація про адреси в управлінні у справах міграції часто зберігається у двох різних форматах: адреса проживання та адреса для кореспонденції. Незважаючи на те, що в більшості випадків ці дані збігаються, змінити їх на запит можна лише по одному з них.

Наприклад, якщо іноземець повідомив лише про зміну адреси проживання, адреса для кореспонденції може залишитися незмінною. В результаті всі листи продовжуватимуть надходити на стару адресу. Цю ситуацію слід уникати. Необхідно повідомляти про зміну обох адрес, щоб зберегти доступ до кореспонденції від управління у справах міграції.

Насамкінець, перед тим як подати запит на перенесення справи в інше воєводство, важливо уважно вивчити необхідність інших повідомлень в управлінні у справах міграції. Потім можна вирішити, чи слід подавати всі документи разом, чи розробити іншу стратегію.

Карта побиту: як подати заявку про перенесення справи?

Заяву слід направити до управління у справах міграції того воєводства, з якого вимагають переведення справи. Іншими словами, воно має бути представлене посадовим особам, які вже займаються його розглядом. У деяких випадках можливе подання заяви в управління нового місця розгляду, однак це не обов’язково призведе до позитивного результату.

Важливо усвідомлювати, що завдяки вільній формі даного бланка заявник має право доповнити його необхідною інформацією. Якщо відбувається об’єднання повідомлень різних типів, рекомендується включити до заяви перелік додатків.

Які саме документи потрібні для відправки в уженд?

Якщо є багато різних повідомлень необхідно надати документи, що підтверджують ці повідомлення. Наприклад, для інформування про нове місце роботи знадобиться новий трудовий договір, дозвіл і тому подібне. Навіть під час подання заяви про перенесення слід уточнити необхідність таких документів.

Підтвердженням нового місця проживання можуть бути:

  • Прописка (якщо новий уженд вимагатиме цей документ, його у будь-якому випадку доведеться надати);
  • Договір оренди житла;
  • Умова про безоплатне надання житла.
  • Крім того, слід враховувати, що документи, що підтверджують зміну місця роботи або інші зміни в особистій ситуації, можуть також бути необхідні. Наприклад:
  • Копія нового трудового договору чи контракту;
  • Дозвіл на роботу у новому місці;
  • Свідоцтво про освіту чи кваліфікацію, якщо це відповідає вимогам нової посади.
  • Зверніть увагу, якщо повідомлення про зміну місця проживання/адреси кореспонденції та заяву про перенесення справи подаються різними пакетами, зазначені документи мають бути присутніми у кожному з них.

Як можна надіслати документи про перенесення справи?

Заява про перенесення справи, як і будь-яке інше повідомлення, може бути надіслана поштою на загальних підставах. Однак це неминуче збільшить час обробки, оскільки знадобиться час на доставку, а також підвищує ризик втрати листа.

Важливо зауважити, що управління у справах міграції у будь-якому випадку має право запросити додаткові відомості або підтвердження надісланих копій оригіналами. Було б добре, якщо подібні запити з’являться вже у новому воєводстві. Проте старого воєводства також має право на це.

Скільки часу займає процес перенесення справи?

Відсутні суворо встановлені параметри, що визначають точні терміни відповіді управління у справах міграції на заяву про перенесення справи картою побуту в інше воєводство. Законодавство лише вказує приблизні часові рамки реакції державних органів (різного рівня) на запити, які зазвичай становлять близько місяця, з можливістю збільшення термінів у разі потреби.

Насправді процес перенесення справи може зайняти приблизно 3-4 місяці. При використанні поштового зв’язку цей термін може збільшитись на час, необхідний для пересилання документів. Важливо також враховувати, що додаткові перевірки та запити на додаткову інформацію можуть вплинути на загальний час обробки заяви.

Крім того, факторами, що впливають на швидкість процесу, можуть бути завантаженість дружини, особливості регіональних правових норм та зміни в процедурах, пов’язаних із міграційною політикою.

Як дізнатися про статус перенесення справи?

Цей етап процесу перенесення справи одна із найбільш заплутаних. Хоча теоретично управління у справах міграції має повідомити заявника про зміни, що відбулися, на практиці це відбувається не завжди. Іноді єдиною ознакою перенесення може стати запит від нового управління у справах міграції про надання додаткових документів, але це не завжди гарантується.

Крім цього, можна скористатися різними інформаційними системами воєводств, де відображається статус справ за картами побуту. Однак не в усіх регіонах ці системи доступні, і їхня оперативність оновлення може бути недостатньою.

Єдина порада у цій ситуації — якщо через 3-4 місяці з моменту подання заяви про перенесення справи ви не отримали жодної інформації, варто звернутися безпосередньо до нового управління у справах міграції для уточнення ситуації. Спочатку можна спробувати зв’язатися телефоном або надіслати онлайн-запит. Якщо це дає результатів, необхідно звернутися особисто. На жаль, у цій ситуації немає інших варіантів.

Чи може бути справа перенесена без запиту від іноземця?

Так, такі ситуації трапляються. Це може статися, якщо іноземець не просив перенести справу, але повідомив про зміну місця проживання, яке знаходиться в іншому воєводстві.

Однак не в кожному аналогічному випадку дружини самі ініціюють перенесення. Щоб бути впевненим, краще скористатися описаною вище процедурою подання заяви.

Іноземець зобов’язаний повідомити уженд про зміну місця проживання в очікуванні отримання картки побуту. У разі переїзду до іншого воєводства справа має бути перенесена до місцевого управління. Не можна розраховувати на автоматичне перенаправлення документів із боку чиновників. Для забезпечення впевненості рекомендується самостійно подати заяву про перенесення справи на карті побуту.