Як отримати громадянство Польщі?

Польське громадянство можна отримати одним з наступних способів:

 • за законом
 • через надання польського громадянства
 • через визнання польським громадянином
 • через відновлення польського громадянства

У даній статті будуть розглянуті всі з перерахованих способів для отримання громадянства Польщі, а також основні вимоги і документи необхідні для цього.

Зміст:

Отримання польського громадянства за законом

За законом польське громадянство отримує неповнолітня дитина, якщо:

1) хоча б один з батьків є громадянином Польщі на момент народження дитини (принцип права крові), або

2) народився на території Польщі, а його батьки невідомі, не мають ніякого громадянства або їх громадянство не встановлено (принцип права грунту)

Дитина набуває польське громадянство, якщо він був знайдений на території Польщі, а його батьки невідомі.

Якщо неповнолітній іноземець, віком до 16 років, був усиновлений особою або особами, які мають польське громадянство, приймається, що іноземець отримав польське громадянство у свого народження.

Питання отримання польського громадянства та його втрати описані в законі від 2 квітня 2009 року "про польське громадянство" (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

Даний закон містить два основних правила для отримання польського громадянства.

Принцип безперервності польського громадянства гарантує сталість громадянства, з моменту його придбання відповідно до чинних правил на момент придбання, і це громадянство не може бути перервано при змінах в законодавстві про громадянство. Це означає, що люди, які отримали польське громадянство на підставі старих законів, не втрачають польське громадянство навіть якщо не відповідаю новим вимогам. Цей принцип також є керівництвом для органів управління в процедурах для підтвердження польського громадянства.

Принцип винятковості польського громадянства тісно пов'язаний з проблемою подвійного (або множинного) громадянства. Законопроект приймає принцип допустимості множинності громадянства при збереженні абсолютного пріоритету польського громадянства. Польський громадянин може мати як польське громадянство, так і громадянство іноземної держави, але навіть тоді зобов'язаний дотримуватися прав та обов'язків Польської Республіки, як і особа, яка має лише польське громадянство.

Польське громадянство через президента

Польське громадянство надає Президент Республіки Польща. Президент у своєму рішенні не обмежений жодними умовами, які повинен виконати іноземець, щоб отримати польське громадянство. Це означає, що Президент може присвоїти польське громадянство кожному іноземцю, незалежно від того, наприклад, як довго він перебуває в Польщі.

Надання польського громадянства відбувається за заявою іноземця. Заяву на польське громадянство особи, які проживають на законних підставах у Польщі, подають Президенту через воєводу за місцем проживання зацікавленої особи. Якщо іноземець перебуває за кордоном, заява повинна бути подана у консула за місцем проживання.

Заява повинна подаватися особисто або поштою. Документи, видані іноземною мовою, повинні бути представлені разом з їх перекладом на польську мову, завірені присяжним перекладачем або консулом Республіки Польща.

Варто знати, що процедура надання громадянства Президентом може довго тривати, тому що в її випадку не застосовуються положення адміністративно-процесуального кодексу. Це означає, що навіть якщо справа може бути вирішена на підставі доказів, представлених заявником, вона не повинна розглядатися негайно, так як в разі процедури визнання громадянином Польщі. Особи, що претендує на отримання громадянства повинні обгрунтувати свою заяву і повинні представити важливу причину, по якій їм повинно бути надано польське громадянство.

Відмова в наданні польського громадянства не вимагає обґрунтування і не може бути оскаржена.

Народження від батьків, з яких принаймні один є громадянином Польщі-принцип крові / Zasada krwi / Ius Sanguinis

Дитина набуває польського громадянства за народженням від батьків, з яких принаймні один є громадянином Польщі, незалежно від місця народження дитини в Польщі чи за кордоном. (Art. 14 pkt 1 ustawy o obywatelstwie polskim).

Народження або перебування дитини на території Польщі-принцип території / Zasada terytorium / Ius Soli

Цей принцип застосовується, коли дитина, народжений або знайдений на території Польщі, і обидва батьки невідомі або їх громадянство не визначено або вони не мають громадянства (Art. 14 pkt 2 oraz art.15 ustawy o obywatelstwie polskim).

Усиновлення Przysposobienie pełne-Adopcja

Дитина, усиновлена особою або особами, з польським громадянством набуває громадянство, якщо усиновлення було завершено до його 16 років. У цьому випадку передбачається, що неповнолітній іноземець придбав польське громадянство в день народження.

Надання громадянства Президентом Nadanie przez Prezydenta RP

На підставі ст.18 закону - президент Республіки Польща може видати іноземцю, на його прохання, громадянство Польщі. Президент не обмежений у своїх конституційних повноваженнях і може надати польське громадянство будь-якій людині. Отримання польського громадянства обома батьками також охоплює дітей, що залишаються під їх піклуванням. Дитина набуває польське громадянство одного з батьків, якщо інший батько не має батьківських прав або інший батько зробив заяву про згоду на набуття неповнолітнім польського громадянства. Коли дитина досягає віку 16 років, це відбувається тільки з його згоди. Заява на отримання польського громадянства осіб, які проживають у Польщі приймаються через воєводу за місцем проживання зацікавленої особи. Для проживаючих за кордоном - через консульство. Заява подається особисто або поштою з офіційно завіреним підписом. Документи, видані іноземною мовою, повинні бути представлені разом з їх перекладом на польську мову, зробленим уповноваженим перекладачем або консулом Республіки Польща. Вид заяви для польського громадянства, визначений у Розпорядженні Президента Республіки Польща від 7 серпня 2012 року. "про визначення зразка заявки для надання польського громадянства".

Зразок заяви на отримання польського громадянства

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/obywatelstwo/nadanie-obywatelstwa-p/14756,Formularze-i-wzory-pism.html

Визнання в якості польського громадянина

Доповнення Закону від 2 квітня 2009 року. до закону від 1962 року. розширює коло іноземців, які можуть претендувати на отримання польського громадянства. Для отримання польського громадянства можуть звертатися іноземці, які проживають в Польщі на підставі офіційного дозволу, які протягом певного періоду легального проживання в Польщі, були інтегровані в польське суспільство, знають польську мову забезпечені житлом і засобами до існування, поважають Польський правовий порядок і не становлять загрози для державної безпеки або оборони, зокрема, біженці, особи без громадянства, діти і подружжя польських громадян та осіб польського походження. Матеріали для визнання в якості польського громадянин подаються в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства. Рішення воєводи буде служити зверненням до влади другої інстанції, яким є міністр внутрішніх справ.

Відповідно до статті 30 розділу 1 Закону про польське громадянство, громадянином Польщі вважається:

1: іноземець постійно проживає на території Польщі протягом не менше трьох років на підставі посвідки на проживання: довгостроковий резидент ЄС або на підставі права постійного місця проживання, який знаходиться в Республіці Польща і має стабільне і регулярне джерело доходу і місце для проживання;

2: іноземець постійно проживає на території Польщі протягом не менше двох років на підставі постійного виду на проживання або довгострокового резидента ЄС, який, принаймні три роки в шлюбі з польським громадянином;

3: іноземець постійно проживає на території Польщі протягом не менше двох років на підставі дозволу на проживання, отриманого у зв'язку зі статусом біженця, наданим в Республіці Польща;

4: неповнолітній іноземець, один з батьків якого є громадянином Польщі, який проживає на території Польщі на підставі посвідки на постійне проживання, довгострокового резидента ЄС і один з батьків не має польського громадянства погодився на це;

5: неповнолітній іноземець, у якого принаймні один з батьків має або отримав польське громадянство, якщо неповнолітній проживає на території Польщі на підставі посвідки на постійне проживання, довгострокового резидента ЄС, і один з батьків не має польського громадянства погодився на це;

6: іноземець, який проживає постійно і на законних підставах на території Польщі протягом не менше 10 років, який відповідає всім з наступних умов-має право на довгострокове перебування в Європейському Союзі або право на постійне місце проживання, і має в Польщі стабільний і регулярний джерело доходи і право власності на займане житло;

7: іноземець постійно проживає на території Польщі протягом не менше двох років на підставі посвідки на проживання, отриманої у зв'язку з польським походженням.

У той же час стаття 30 пункт 2 цього положення, вимагає від іноземця (крім пунктів 4 і 5, діти, у яких один з батьків вже має польське громадянство) знати польську мову, і мати підтверджуючий офіційний документ.

Якщо дитина старше 16 років, то також потрібно його згоду на отримання громадянства Польщі. У той же час положення статті 31 Закону говорить, що іноземець отримає відмову у визнанні польським громадянином, якщо він не відповідає обов'язковим умовам, викладеним вище, або коли отримання ним польського громадянства становить загрозу для національної оборони або національної безпеки або захисту громадської безпеки і порядку.

Вид заяви для визнання в якості польського громадянина

http://mswia.gov.pl/download/1/15305/09-41-53KW321019DOIRplik5.pdf

Документи необхідні для визнання громадянином Польщі

Іноземець, який клопоче про визнання громадянином Польщі повинні надати наступні документи:

 1. 1 заповнена заява про визнання громадянином Польщі польською мовою
 2. 1 фотографія
 3. оригінал або засвідчена копія свідоцтва про народження. Не обов'язково подавати польське свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану. Іноземні свідоцтва повинні подаватися із завіреними перекладами на польську мову
 4. засвідчена копія дійсного документа, що посвідчує особу та громадянство (закордонний паспорт, виїзний документ)
 5. засвідчена копія дозволу на постійне проживання на території Польщі або перебування довгострокового резидента ЄС
 6. засвідчена копія посвідки на постійне проживання, виданої воєводою,
 7. офіційного підтвердження знання польської мови - в даний час знання польської мови має бути документовано принаймні на комунікативному рівні. Документом, що підтверджує знання польської мови є свідоцтво про закінчення школи в Польщі, свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання або сертифікат, виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови в якості іноземної мови.

А також:

 • Заява про дати виїзду з Польщі та повернення, а також місця перебування за кордоном в необхідні періоди безперервного проживання (тобто 10, або 3 або 2 роки, в залежності від того, на якій підставі іноземець клопоче про визнання громадянином Польщі), має подаватися з документами, що підтверджують безперервне проживання в Польщі (наприклад, паспорт зі штампами, квитки на літак). Якщо людина не пам'ятає конкретних дат свого виїзду з Польщі і не має можливості отримати таку інформацію (наприклад, громадянам України та Білорусі не ставлять штампів про в'їзд до Польщі та виїзд з Польщі), вона може написати заяву про те, що не пам'ятає конкретних дат свого виїзду і може вказати лише приблизні дати. Бланк заяви безперервного перебування знаходиться тут ->
 • документи, що підтверджують професійні досягнення (наприклад звання і вчені або професійні ступені) і характер політичної та громадської діяльності,
 • документ, що підтверджує громадянство чоловіка іноземця (наприклад, паспорт),
 • наявні документи, що підтверджують наявність у минулому польського громадянства або клопотання про нього,
 • довідку про сплату державного мита за видачу рішення про визнання громадянином Польщі.

Відновлення польського громадянства

15 травня 2012 року набули чинності положення глави 5 Закону від 2 квітня 2009 року "про польське громадянство" (Dz.U. z 2012 r., poz. 161), які регулюють процедуру відновлення польського громадянства, а також реалізацію правил, викладених в положенні міністра внутрішніх справ, випущеному в консультації з Міністром закордонних справ від 8 травня 2012 року.

Ці правила запроваджують у польське законодавство Новий, досі не описаний польським законодавством, інститут набуття польського громадянства-відновлення польського громадянства. Ця процедура дозволить, при дотриманні умов, викладених в цьому Законі про польське громадянство, отримання польського громадянства іноземцям, які в минулому мали польське громадянство і втратили його, до 1 січня 1999 р.на підставі положень цього Закону польське громадянство буде відновлено відповідно до адміністративного рішення міністра внутрішніх справ і адміністрації, на прохання зацікавленої особи.

Оплата за рішення про надання польського громадянства

Держ. мито за рішення про надання польського громадянства становить 219 золотих. Ця сума може бути повернута в разі негативного рішення за заявою особи, яка звернулася за отриманням громадянства.

Тривалість процедури отримання громадянства Польщі

Справа повинна розглядатися негайно, якщо це можливо на підставі доказів, представлених заявником. У разі справи, що вимагає з'ясовного провадження - не пізніше, ніж один місяць. У разі особливо складних випадків рішення повинно бути прийнято протягом двох місяців (вищевказані терміни не включають затримок з вини сторони або з причин, не залежних від органів).

Процедура по оскарженню

Рішення воєводи можна оскаржити у міністра внутрішніх справ, через воєводу, протягом 14 днів з моменту отримання негативного рішення.

А рішення Міністра можна оскаржити у формі скарги до Воєводського адміністративного суду у Варшаві.

Как получить гражданство Польши?

Заява про відновлення польського громадянства має супроводжуватися наступними документами:

документи, що підтверджують особу та громадянство;

документи, що підтверджують зміну прізвища, якщо таке сталося;

документи, що підтверджують втрату польського громадянства;

фотографія

Заяви та документи, необхідні в питаннях, регульованих цим Законом, складені іноземною мовою, повинні бути представлені з їх перекладом на польську мову, підготовленим або завіреним нотаріальним перекладачем або консулом, якщо міжнародним договором, до якого Республіка Польща приєдналася, не передбачено інше.

Заява про відновлення польського громадянства повинні бути надано в Міністерство внутрішніх справ, або через консульство за місцем проживання якщо іноземець, який проживає за межами території Польської Республіки подає заяву про відновлення польського громадянства.

Міністр виносить рішення про відновлення польського громадянства після вивчення всіх документів. Кожен випадок розглядається в індивідуальному порядку.

Оплата за отримання польського громадянства

Відповідно до Закону від 16 листопада 2006 року (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) для прийняття рішення про набуття польського громадянства стягується реєстраційний збір у розмірі 219 злотих. Внесок повинен бути сплачений на рахунок Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25 / 27, nr konta 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.. Підтвердження оплати повинні бути додані до заяви про відновлення польського громадянства

Бланк заяву на відновлення польського громадянства

Завантажити зразок заяви для відновлення польського громадянства можна тут:

wniosek_o_przywrocenie_obywatelstwa.pdf