Довіреність у Польщі: скільки коштують послуги нотаріуса?

Довіреність у Польщі повсюди супроводжує іноземця. Особливо якщо це стосується бюрократичних питань, тоді наявність документів та довіреності є обовʼязковим. 

Що таке довіреність у Польщі, як її отримати та скільки це коштує, ми розповімо у нашій статті.

Зміст:

Що таке довіреність?

Довіреність – це документ, який надає одній особі (довірителю) право передати певні повноваження іншій особі (повіреному) для виконання певних дій від імені довірителя. Ці дії матимуть такі самі юридичні наслідки, як якби їх вчинив сам довіритель.

Хоча ця концепція може здатися складною, по суті, довіреність – це простий спосіб передати свої права і повноваження іншій особі, щоб вона могла діяти від вашого імені. У контексті польської юриспруденції, поняття довіреності схоже з практикою, поширеною в країнах СНД. Однак, як і в будь-якій юридичній системі, у документі можуть існувати нюанси та особливості, які слід враховувати під час його використання.

Які бувають довіреності у Польщі?

У Польщі існує кілька видів довіреностей, що розрізняються за типом оформлення та обсягом переданих повноважень:

 • Усна довіреність (ustna pełnomocność).
 • Проста письмова довіреність (pełnomocnictwo pisemne zwykłe).
 • Письмова довіреність з нотаріально посвідченим підписом (pełnomocnictwo pisemne notarialnie poświadczone).
 • Нотаріальний акт (akt notarialny).

Крім форми оформлення, довіреність може бути:

 • Генеральною (pełnomocnictwo ogólne): Дає повноваження на виконання всіх дій, пов’язаних з об’єктом довіреності, без обмежень.
 • Спеціальною або особливою (pełnomocnictwo szczególne): Спрямована на конкретно визначені дії і повноваження обмежені тільки цими діями.

Кожен з цих видів довіреностей має свої особливості і ступінь юридичної сили, і вибір конкретного типу залежить від цілей і вимог довірителя і повіреного. Зараз ми розглянемо кожен вид окремо.

Усна довіреність

Усна довіреність, або “pełnomocnictwo ustne”, являє собою специфічний вид довіреності, що не вимагає письмової форми. Відповідно до законодавства, існують певні випадки, коли довіреність має бути оформлена в письмовій формі або нотаріально завірена. У всіх інших ситуаціях допускається використання усної форми.

Однак на практиці випадки застосування усних довіреностей є доволі рідкісними, оскільки вони часто потребують наявності свідоцтв або доказів передачі повноважень. Яскравим прикладом такої ситуації може бути призначення адвоката під час судового засідання. Наприклад, клієнт може офіційно оголосити перед суддею та іншими учасниками процесу, що він усуває одного представника і призначає іншого, і в таких випадках усна довіреність вважається достатньою.

Слід зазначити, що використання усних довіреностей є обмеженим і потребує ретельного обґрунтування та підтвердження перед тими, хто здійснюватиме їх виконання.

Просто письмова довіреність

Проста письмова довіреність, або “Forma pisemna”, являє собою найпоширенішу і найпростішу форму оформлення довіреності. В даному випадку, сам довіритель складає документ, в якому чітко вказує себе і повіреного, а також визначає обсяг повноважень і характер довірених дій (чи то загальні “ogólne”, чи то спеціальні “szczególne”). Документ засвідчується особистим підписом довірителя.

Однак варто зазначити, що у цієї форми довіреності є істотний недолік – можливість оскарження підпису довірителя. У разі конфліктних ситуацій або спорів, доводиться проводити експертизи підпису і в судовому порядку доводити його справжність.

Проте, на практиці подібні проблеми зустрічаються вкрай рідко. Саме з цієї причини проста письмова довіреність є найпоширенішою формою оформлення, оскільки вона забезпечує зручність і швидкість у встановленні довірених повноважень без необхідності залучати нотаріуса або інші органи для посвідчення документа.

Письмова довіреність з нотаріально посвідченим підписом

Письмова форма із завіреним нотаріусом підписом, або “Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym”, являє собою особливий вид довіреності. У цьому разі довіритель сам складає документ, вказуючи в ньому необхідні відомості, і підписується перед нотаріусом. Нотаріус, в свою чергу, підтверджує вірність підпису довірителя власним розписом і печаткою.

Слід зазначити, що нотаріус не несе відповідальності за зміст довіреності. Його обов’язок полягає виключно у засвідченні справжності підпису довірителя. Таким чином, цей вид довіреності може використовуватися для найрізноманітніших цілей, і його зміст визначається змістом документа, який складається довірителем.

Письмова форма із засвідченим нотаріусом підписом забезпечує додатковий рівень довіри та юридичної гарантії порівняно зі звичайною письмовою довіреністю. Цей вид документа полегшує його використання в різних юридичних угодах і транзакціях, оскільки він є більш достовірним і надійним, завдяки нотаріальному посвідченню.

Нотаріальний акт

Форма нотаріального акта, або “Forma aktu notarialnego”, є найвищою і найнадійнішою формою довіреності, яка застосовується в строго визначених ситуаціях відповідно до законодавства.

У цій формі довіреності нотаріус самостійно складає текст документа або бере участь у редагуванні раніше створеного документа. Важливо зазначити, що нотаріус несе відповідальність не тільки за справжність підпису довірителя, а й за зміст усього документа. Це означає, що нотаріальний акт забезпечує максимальний рівень юридичного захисту та надійності.

Форма нотаріального акта застосовується в особливих випадках, коли закон вимагає обов’язкової участі нотаріуса для посвідчення певних угод або документів. Це важливо для забезпечення чесності та законності угод, а також для захисту інтересів усіх сторін, залучених до довіреності. Нотаріальний акт є гарантією, що довіреність буде виконана відповідно до закону і без порушень.

Для чого іноземці оформляють довіреність у Польщі?

Іноземці, які перебувають у Польщі, оформляють довіреності з різних приводів, залежно від конкретних потреб і дотримання законодавчих вимог. Ось найчастіші сценарії, за яких іноземцям потрібно оформити довіреність:

 • Легалізація та документи: Це може включати доручення представнику займатися оформленням дозволу на проживання (карта побиту) або реєстрацією місця проживання (замельдование).
 • Отримання PESEL: Податковий ідентифікатор PESEL може бути отриманий іноземцем через довірену особу, наприклад, роботодавця.
 • Бізнес-діяльність: Іноземці можуть передати повноваження посереднику, який допомагає в реєстрації та управлінні бізнесом, а також адвокату, щоб представляти інтереси компанії.
 • Перетин кордону неповнолітнім: Для неповнолітніх, які перетинають кордон без одного з батьків, може знадобитися довіреність від іншого з батьків. Ця довіреність має бути визнана прикордонними службами на обох сторонах кордону, тому документ має бути двомовним або мати офіційний переклад.
 • Майнові питання: Іноземці можуть використовувати довіреність для вирішення питань, пов’язаних зі спадщиною, продажем майна на батьківщині або управлінням майном у Польщі. Це також може включати управління автомобілем та іншими майновими питаннями.
 • Делегування права підпису: Цей більш спеціалізований випадок, коли іноземці делегують свої права на підписання документів певній особі. Це може знадобитися в різних контекстах і угодах.

Це лише загальний огляд можливих ситуацій, у яких іноземцям може знадобитися оформити довіреність. Кожна ситуація унікальна, і вимоги можуть варіюватися залежно від конкретних обставин і чинного законодавства.

Де можна зробити довіреність у Польщі?

У Польщі є різні способи оформлення довіреності залежно від її типу та вимог. Важливо розуміти, що зробити довіреність можна різними способами, і вибір залежить від конкретних обставин.

Ось основні способи оформлення довіреності:

 • Усна довіреність: Усну довіреність можна оформити просто шляхом усної угоди, коли це допустимо і достатньо. У такому разі, учасники просто оголошують про довіреність у присутності свідків.
 • Проста письмова довіреність: Цей тип довіреності не вимагає особливих умов і може бути складений самим довірителем. Однак, якщо рівень знання польської мови недостатній або потрібне уточнення формулювань, можна звернутися до місцевих юристів для допомоги в складанні документа. Важливо підкреслити, що юристи допоможуть у складанні документа, але не будуть його нотаріально завіряти.
 • Нотаріальне засвідчення: Цей метод найчастіше використовується, коли говорять про “зробити довіреність”. Нотаріус підтверджує справжність підпису довірителя та інколи навіть складає сам текст довіреності (у разі форми нотаріального акта). Нотаріальне засвідчення надає документу вищого статусу юридичної гарантії та може бути необхідним у деяких юридично значущих угодах.

Таким чином, місце оформлення довіреності залежить від її типу і вимог, а також від ступеня необхідного юридичного захисту. Усна довіреність і проста письмова форма можуть бути оформлені самостійно, але нотаріальне посвідчення вимагає звернення до нотаріуса, особливо в разі, коли потрібна висока юридична гарантія.

Як знайти нотаріуса у Польщі?

Для пошуку нотаріуса в Польщі, ви можете скористатися ресурсами, наданими Державною нотаріальною радою (Krajowa Rada Notarialna), яка веде реєстр усіх діючих нотаріусів.

Ось кроки, як це зробити:

 1. Перейдіть на офіційний сайт Державної нотаріальної ради Польщі.
 2. На сайті знайдіть розділ, призначений для пошуку нотаріуса.
 3. Введіть щонайменше один із параметрів пошуку: прізвище, ім’я або населений пункт (місто). Якщо вам відоме місто, де ви шукаєте нотаріуса, введіть його, щоб звузити результати. Натисніть “Szukaj” (Пошук).
 4. На карті або в списку з’являться результати вашого пошуку.
 5. Щоб отримати більш детальну інформацію про обраного нотаріуса, клікніть “Pokaż więcej…” (Показати більше) або на значок на карті. Ви побачите повні дані про нотаріуса, включно з його ім’ям, прізвищем, адресою офісу та контактними даними.

Навіть якщо вам не потрібно активно шукати нотаріуса, цей сервіс корисний для перевірки, що нотаріус, з яким ви плануєте працювати, є чинним і що в нього немає відкликаних ліцензій.

Чи можна у Польщі використовувати довіреність, яка була зроблена за кордоном?

У Польщі можна використовувати іноземну довіреність, але це вимагає додаткових формальностей для її визнання та дійсності. Щоб зробити іноземну довіреність правовою дійсною на території Польщі, слід виконати такі кроки:

 • Апостилювання: Іноземну довіреність необхідно апостилювати. Апостиль – це міжнародне посвідчення справжності публічних документів. Апостиль видається компетентним органом у країні, де було зроблено довіреність. У Польщі апостиль зазвичай видає Міністерство Закордонних Справ.
 • Присяжний переклад: Далі, іноземну довіреність слід перекласти польською мовою і засвідчити присяжним перекладачем. Присяжні перекладачі мають право видавати офіційні переклади документів із засвідченням їхньої автентичності.

Ці додаткові процедури (апостилювання та присяжний переклад) потребують часу та фінансових витрат. Тому вдаватися до використання іноземної довіреності рекомендується лише у випадках, коли інший варіант оформлення довіреності неможливий або недоцільний.

У більшості ситуацій краще одразу оформляти довіреність польською мовою, щоб уникнути додаткового клопоту і витрат на легалізацію та переклад. Це забезпечує більш простий і швидкий доступ до юридичних процедур та угод у Польщі.

Скільки коштують послуги нотаріуса?

Вартість послуг нотаріуса в Польщі регулюється спеціальною урядовою постановою, що встановлює максимальні тарифи.

Під час розгляду цін на послуги нотаріуса важливо враховувати такі аспекти:

 • ПДВ: Усі розцінки вказані без ПДВ, тому до них необхідно додати 22-23% ПДВ, залежно від поточних ставок.
 • Максимальні тарифи: Встановлені урядом тарифи є максимально можливими, і теоретично нотаріуси мають право брати меншу плату за свої послуги. Однак, на практиці, дотримання цих максимумів зустрічається рідко.
 • Гербовий збір: Додатково до вартості послуг нотаріуса, стягується гербовий збір у розмірі 17 злотих. Цей збір необхідно сплатити окремо на адресу місцевої податкової установи. Оплата може бути зроблена в касі податкової або переказом на відповідний рахунок.
 • Тип довіреності: Вартість послуг нотаріуса залежить від типу довіреності. Наприклад, просте засвідчення підпису (письмова форма з нотаріально засвідченим підписом) зазвичай оцінюють у 20 злотих або більше плюс ПДВ, а за кожний аркуш виписки (засвідчену копію) може стягуватися 6 злотих або більше плюс ПДВ.
 • Нотаріальний акт: У разі, якщо необхідний нотаріальний акт, коли нотаріус несе відповідальність за зміст документа, вартість залежить від числа дій, зазначених у довіреності. Наприклад, документ на одну певну дію зазвичай коштує 30 злотих або більше плюс ПДВ, а за більш ніж одну дію може стягуватися 100 злотих або більше плюс ПДВ.

Отже, вартість послуг нотаріуса в Польщі може суттєво варіюватися залежно від типу послуги та конкретних обставин. Враховуйте зазначені фактори та максимальні тарифи під час оцінки витрат на послуги нотаріуса.

Довіреність у Польщі: як оформити щоб вона мала юридичну силу?

Для оформлення довіреності, що має юридичну силу в Польщі, дотримуйтесь цієї короткої інструкції:

 1. Визначте необхідність довіреності: Вирішіть, чи дійсно вам потрібно оформити довіреність для делегування повноважень іншій особі.
 2. Тип довіреності: Визначте, якого типу довіреність вам потрібна відповідно до ваших потреб (усна, проста письмова, нотаріально завірена письмова або нотаріальний акт).
 3. Нотаріус: Вирішіть, чи потрібне нотаріальне засвідчення для довіреності. Нотаріальне засвідчення може знадобитися в деяких випадках для забезпечення вищого ступеня юридичної гарантії.
 4. Складання документа: Якщо нотаріальне засвідчення не потрібне, ви можете самостійно скласти документ на основі рекомендацій, представлених раніше.
 5. Вибір нотаріуса: Якщо необхідне нотаріальне засвідчення, виберіть нотаріуса, який займатиметься цією процедурою.
 6. Визначте, що потрібно засвідчити: Вирішіть, чи потрібно нотаріусу завіряти тільки ваш підпис, чи весь текст довіреності (у разі нотаріального акта).
 7. Домовтеся про візит: Зв’яжіться з обраним нотаріусом і домовтеся про час і місце зустрічі для проведення нотаріального засвідчення.
 8. Оплата зборів: Переконайтеся, що ви сплатили всі необхідні збори, включно з гербовим збором, який стягується окремо.
 9. Проведіть засвідчення: На зустрічі з нотаріусом надайте йому документ і переконайтеся в проведенні нотаріального засвідчення.

Це загальна інструкція, і в кожному конкретному випадку можуть бути свої нюанси і вимоги залежно від типу довіреності та цілей її використання. Важливо дотримуватися законодавства та вимог Польщі під час оформлення довіреності, щоб забезпечити її юридичну силу.

Радимо прочитати:

У Польщі можна лікуватися в державних медичних установах (безкоштовно) або приватних (платно). Щоб...

Более 2 лет украинцы пользуются безвизовым режимом. Иногда незнание элементарного не позволяет...

Багато хто з нас звикли до так званої прописки, яку іноді досить отримати без вагомих підстав. У Польщі...

Заняття з релігії в польських школах дедалі частіше стають предметом дискусії серед батьків у соціальних...

Список праздничных, выходных и нерабочих дней в Польше на 2021 год.