Оподаткування у Польщі: як обрати оптимальну систему

Система оподаткування у Польщі — це дуже важлива частина процесу для створення бізнесу індивідуальними підприємцями. Фактично вибрати можна тільки систему виплати прибуткового податку. Однак й інші параметри можуть залежить від PIT, тому враховувати варто все. 

Ми пропонуємо покроково розглянути наступну схему вибору системи оподаткування у Польщі. Але у конкретній ситуації аспекти можуть відрізнятися.

Зміст:

Виключіть неможливе

Перед тим як зробити вибір на користь конкретної податкової системи, важливо уважно вивчити умови та параметри кожної з них. Цей процес починається з виключення тих систем, які не можуть бути застосовані у вашій конкретній ситуації. Такий підхід дасть змогу уникнути непотрібних відволікань у подальшому аналізі.

Давайте розглянемо це на прикладі: припустимо, що ви плануєте визначити оптимальну податкову систему для вашої діяльності. Вам потрібно пройти через кілька кроків:

 1. Ознайомлення з умовами: Детально вивчіть умови застосування кожної податкової системи, особливо щодо доходів, які ви очікуєте.
 2. Виключення неможливих варіантів: Виключіть системи, які не можуть бути застосовані у вашому випадку. Наприклад, якщо ваш прогнозований дохід значно перевищує ліміти для паушального оподаткування, ця система стає недоцільною. А якщо очікувані доходи мінімальні, лінійне оподаткування може виявитися невигідним.
 3. Аналіз варіантів, що залишилися: Після виключення неможливих варіантів, продовжте аналіз за системами, що залишилися. Порівнюйте їхні переваги, недоліки та відповідність вашим фінансовим планам.
 4. Врахування специфічних чинників: Пам’ятайте, що крім доходів, на вибір податкової системи може впливати безліч інших чинників, як-от зобов’язання перед співробітниками, заплановані витрати і навіть довгострокові стратегії розвитку.

У підсумку, вибір податкової системи повинен відповідати вашим фінансовим цілям і умовам. Виключаючи неможливе, ви зможете точніше виокремити підходящі варіанти й ухвалити більш поінформоване рішення.

Розрахуйте внески ZUS

Оцінка потенційних внесків у систему ZUS відіграє важливу роль при плануванні ваших фінансових зобов’язань. Почніть з розрахунку внесків, враховуючи ваші передбачувані доходи.

Особливу увагу слід звернути на величину внеску Zdrowotna, яка залежить від обраної системи оподаткування на доходи фізичних осіб (PIT). У процесі розрахунків, врахуйте також можливі пільги для нових підприємців і програму “Малий ZUS”.

Важливо зберегти результати розрахунків. На етапі планування рано ухвалювати остаточне рішення, але ці цифри нададуть вам цінну допомогу на наступних етапах.

Кроки для розрахунків:

 1. Оцінка доходів: Оцініть передбачувані доходи від вашої діяльності. Врахуйте як мінімальні, так і максимальні варіанти, щоб мати повне уявлення про спектр можливих сценаріїв.
 2. Розрахунок внесків: Ґрунтуючись на оцінці доходів, розрахуйте очікувані внески в систему ZUS. Врахуйте різні ставки внесків, які застосовуються до різних типів доходів.
 3. Облік Типу Оподаткування PIT: Особливо зверніть увагу на величину внеску Zdrowotna, який залежить від обраної системи оподаткування PIT. Проаналізуйте, як зміна типу оподаткування може вплинути на величину внесків.
 4. Пільги для Нових Підприємців: Дізнайтеся про можливі пільги для нових бізнесменів, які можуть знизити ваше фінансове навантаження в початковий період.
 5. Програма “Малий ZUS”: Дослідіть умови та вигоди програми “Малий ZUS” і врахуйте їх у розрахунках, якщо вони застосовні до вашої ситуації.

Зібрані дані та розрахунки стануть цінним ресурсом на наступних етапах планування. Вони допоможуть вам ухвалити обґрунтоване рішення щодо вибору податкової системи та визначення фінансових зобов’язань у рамках системи ZUS.

Врахуйте специфічні податки

Проведіть аналіз переліку специфічних податків, виключіть ті з них, які не застосовні до вашої діяльності, і перейдіть до розрахунків необхідних. Хоча ці податки не мають безпосереднього впливу на вибір системи оподаткування ПІТ, їх урахування допоможе вам зрозуміти очікувані потенційні витрати.

Кроки для обліку специфічних податків:

 • Перелік Податків: Ознайомтеся з переліком специфічних податків, які можуть бути застосовні до вашої діяльності. Вони можуть включати такі елементи як податки на майно, екологічні збори, митні збори та інші види податків.
 • Виняток невикористовуваних податків: Визначте, які з цих податків не мають відношення до вашої діяльності і можуть бути виключені з розгляду.
 • Розрахунок необхідних податків: Для податків, що залишилися, розрахуйте очікувані платежі. Це може включати як фіксовані суми, так і відсоткові ставки, що залежать від різних факторів.
 • Збереження Даних: Збережіть результати розрахунків. Навіть якщо ці податки не впливають на вибір системи оподаткування PIT, вони допоможуть вам скласти повнішу картину очікуваних витрат на ведення бізнесу.

Отже, аналіз специфічних податків та їх облік допоможуть вам точніше планувати бюджет і мати повне уявлення про можливі фінансові зобов’язання. Незалежно від того, яку податкову систему PIT ви оберете, цей аналіз буде корисним для загального фінансового планування та управління витратами.

Розрахуйте ПДВ

За необхідності виконання розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ), слід дотримуватися певної послідовності кроків. Це допоможе переконатися в точності обчислення податкових зобов’язань і забезпечить коректне формування оподатковуваної бази податку на доходи фізичних осіб (ПІТ).

Перевірка звільнення від ПДВ

Перш ніж розпочати розрахунки ПДВ, необхідно вивчити умови, що дають змогу звільнити суб’єкта від сплати цього податку. Якщо на підприємстві або організації є умови, за яких можливе звільнення від сплати ПДВ, слід ретельно оцінити їх і упевнитися у відповідності до вимог законодавства.

Розрахунок ПДВ

У разі, якщо учасник господарської діяльності не підпадає під звільнення від ПДВ і зобов’язаний сплачувати цей податок, слід приступити до розрахунку самого податку. Розрахунок включає визначення суми оподатковуваних операцій і застосування відповідної податкової ставки до цієї суми. Результатом розрахунку буде сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Збереження даних

Після того як розрахунок ПДВ виконано, необхідно зберегти дані про розрахунок, включно з інформацією про оподатковувані операції, використовувані податкові ставки та інші деталі. Ці дані будуть важливими при розрахунку оподатковуваної бази для податку на доходи фізичних осіб (ПІТ). Зберігання даних в організованому вигляді дасть змогу в майбутньому уникнути помилок і спростить процес підготовки звітності.

Систематичне виконання цих кроків дає змогу ефективно управляти податковими зобов’язаннями та забезпечує дотримання законодавства у сфері оподаткування. Крім того, правильний розрахунок ПДВ та облік оподатковуваної бази допомагають зменшити ризики виникнення податкових спорів і негативних наслідків з боку податкових органів.

Розрахуйте PIT за різними варіантами

Для ефективного управління податковими зобов’язаннями та вибору найвигіднішої стратегії оподаткування, необхідно провести розрахунок податкових зобов’язань для різних варіантів. У цьому контексті пропонується розглянути різні умови та податкові пільги, а також порівняти їхній вплив на податкові платежі.

Розрахунок оподатковуваних баз

Використовуючи результати кроку 1 з попереднього розрахунку, почнемо з визначення оподатковуваних баз для різних варіантів. При цьому врахуємо такі чинники:

 1. Податкові відрахування в Польщі: Врахуємо наявні податкові відрахування, які можуть знизити базу оподаткування.
 2. Пільга для середнього класу: Проаналізуємо умови та можливості отримання пільги для середнього класу і врахуємо її в розрахунках.
 3. Універсальна податкова пільга: Оцінимо, як ця пільга може вплинути на підсумкові податкові платежі.
 4. Пільги для молодих: Розглянемо умови надання пільг для молодих платників податків і врахуємо їх у розрахунках.
 5. Відрахування для багатодітних батьків: Проаналізуємо можливість застосування відрахувань для багатодітних батьків та їхній вплив на податкову базу.

Розрахунок податків і внесків

З урахуванням визначених оподатковуваних баз і врахування податкових пільг, проведемо розрахунок податків і внесків. Крім податку на доходи фізичних осіб, також врахуємо внески в Охоронну Послугу (ОЗП) або мінімальний розмір внеску на охорону здоров’я.

Порівняння та вибір найвигіднішого варіанта

Порівняємо отримані варіанти податкових платежів для кожного випадку. При цьому варто пам’ятати, що розрахунки можуть бути орієнтовними і ґрунтуватися на поточних податкових ставках і пільгах. Важливо також урахувати майбутні зміни в законодавстві.

Узагальнення даних

Підсумуємо отримані дані про податкові платежі та внески для кожного варіанта. Це дасть змогу отримати загальне уявлення про приблизні витрати на податки і збори в кожному випадку.

Отже, провівши всі кроки аналізу та порівняння, ви зможете обрати найоптимальнішу стратегію оподаткування, враховуючи наявні умови та пільги, а також розуміючи орієнтовність проведених розрахунків.

Радимо прочитати:

Система оподаткування у Польщі — це дуже важлива частина процесу для створення бізнесу індивідуальними...

Карта Поляка - це офіційний документ, що підтверджує польське коріння власника. Вона дає людині право...

Польша долгое время остается популярным направлением для украинских работников. Близость к Украине,...

Багато українців з високою кваліфікацією, бажаючи продовжити роботу в Польщі за освітою, стикаються з...

Індивідуальне підприємство — це перший крок до розвитку бізнеса. Пройшовши всі організаційні питання варто...